Privacyverklaring

Van Kop tot Teen Randwijk noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om naw-gegevens en contactgegevens.
Voornaam, achternaam en geslacht worden gebruikt in de boekhouding om facturen aan te maken. Naam, telefoonnummer en mailadressen worden gebruikt om afspraken met klanten te kunnen vastleggen. Adresgegevens van klanten worden enkel genoteerd wanneer een behandeling aan huis moet plaats vinden.
De gegevens die vKtTR noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van vKtTR. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van klanten die nodig zijn voor het maken van afspraken worden maximaal drie jaar bewaard na een laatste bezoek van een klant. Gegevens die nodig zijn voor de boekhouding van vKtTR worden bewaard zolang dit wettelijk vereist is.